การนั่งสมาธิจะช่วยฝึกจิตของเราให้ดีขึ้น

Meditation

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของสมาธิของตนเองให้มากๆก็จะยิ่งดีเพราะว่าสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีสติและมีความคิดมากขึ้นด้วย

                ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นในเรื่องของสมาธิก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะอย่างน้อยสมาธิที่ดีจะทำให้เราเกิดปัญญาได้อย่างมากมายด้วยนั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของสมาธินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะอย่างน้อยสมาธิก็จะช่วยทำให้เราได้คิดอะไรต่างๆได้ออกและดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วย

                ทุกๆอย่างในการนั่งสมาธิจะช่วยทำให้เราฝึกคิดถึงเรื่องราวที่ดีๆมากขึ้นได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจกันอย่างที่สุดเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะการที่เรามีสตินั้นก็จะทำให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตดีขึ้นได้ด้วยนั้นเอง

                เรื่องของสมาธินั้นต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะสมาธิที่ดีจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่คิดและไตร่ตรองได้ครบถ้วนมากขึ้นในการที่เราจะทำอะไรต่างๆนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับหลายๆคนด้วย ดังนั้นในเรื่องของสมาธิจึงสำคัญอย่างที่สุดที่ใครๆก็จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลย

                หากทุกๆคนลองนั่งสมาธิให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงนั้นจะพบว่าเราจะยิ่งเป็นคนที่มีสติมากขึ้นและก็สามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้อย่างมากมายเลย เรื่องของสมาธิจะเป็นการฝึกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเองและอีกหลายๆคนได้เป็นอย่างดีด้วย ถ้าหากเรารู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องสมาธิแล้วเชื่อว่าจะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นอย่างแน่นอน

                เราจึงควรที่จะต้องพยายามและฝึกความอดทนให้กับเรามากๆด้วยก็จะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยการที่เรามีสมาธิที่ดีก็จะยิ่งเป็นความภูมิใจที่ดีให้กับตัวเราเองได้อย่างยิ่งเลย ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพราะสิ่งที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อีกด้วย

                ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจและอย่ามองข้ามเลยในเรื่องของสมาธิเพราะการที่เรามีสมาธิดีนั้นจะทำให้เราไม่ต้องอารมณ์เสียง่ายและที่สำคัญก็จะช่วยทำให้เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นไปด้วย เรื่องของสมาธิเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจและอย่ามองข้ามผ่านเลยจะดีอย่างยิ่ง