การนั่งวิปัสสนาดีอย่างไร

Meditation (วิปัสสนา)

                เรื่องของการนั่งสมาธิหรือวิปัสสนานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานั้นก็เพื่อที่จะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างยิ่งเลย

                ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจกับเรื่องของการนั่งวิปัสสนาด้วยจะยิ่งดีอย่างมากเพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานั้นเราสามารถที่จะทำได้ทั้งที่วัดและที่บ้าน ทุกๆที่ที่มีโอกาสและเวลานั้นเราสามารถที่จะเลือกทำได้ทั้งนั้น

                ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจให้มากๆก็จะดีและที่สำคัญก็จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ดูดียิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆด้วย เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักที่จะคิดและเรียนรู้ในเรื่องของธรรมมะด้วย

                การที่เราได้รับธรรมมะและได้เข้าถึงธรรมนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างมากด้วย และแน่นอนในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานั้นหากเรานั่งบ่อยๆจะทำให้เราไม่โกรธคนง่ายและเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นด้วยนั้นเอง

                การนั่งสมาธิจึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างมากด้วย หากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและเรียนรู้มากๆแล้วในเรื่องของการศึกษาธรรมเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าแต่ละคนนั้นเกิดมามีกรรมแบบไหน เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจและอย่ามองข้ามไปเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย

                เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานั้นก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจให้เราด้วยเพราะว่าเวลาที่เราหรือหลายๆคนนั้นมีเรื่องเครียดๆในบางครั้งการสวดมนต์ก็จะช่วยได้ที่จะทำให้เราได้มีความสุขขึ้นและจิตใจสงบได้มากขึ้นด้วยและสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นและสำเร็จได้อย่างที่สุดด้วย

                เราจึงควรที่จะต้องอย่าละเลยในเรื่องของการนั่งวิปัสสนาด้วยเพราะการนั่งวิปัสสนาจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่ใจร้อนและมีจิตใจที่ไม่หยาบกระด้างด้วยแถมในบางคนอาจจะพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้เลย เรื่องนี้จึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากที่สุดก็จะยิ่งดีอย่างน้อยการเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็จะช่วยทำให้อะไรหลายๆอย่างในจิตใจดีขึ้นได้ด้วย